Goblin Fire Royal Lily


Fader: Raskov Kalinov
Moder: KatZ Killian's Red
Uppfödare Alena Portesova


Trolla kommer hem slutet av 2017
så vi ser fram emot 2018 med denna
ljuvliga dam.


Trolla will move to us late 2017 and
we looking forward to 2018 with her.

Info om DM