DM

  Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen
och ger upphov till neurologiska symptom som svårighet att samordna rörelser i bakbenen,
svaghet i bakbenen och känselbortfall. Symptomen är tilltagande men inte förknippade med smärta.

DM är en genetisk predisponerad defekt,
vilket innebär att hunden nedärver sjukdomen från sina föräldrar.
Det finns idag DNA-tester där man kan se om
hunden har anlag för att utveckla DM eller inte.
Det är ett test som endast behövs göras en gång i hundens liv.

De tre test svar man kan få är;

CLEAR (eller ”Normal”)-
hunden bär inga anlag (N/N) för sjukdomen och kan då varken utveckla
den eller nedärva anlag för sjukdomen till sina avkommor.

CARRIER
- hunden är bärare av anlag (N/DM) för sjukdomen men kan inte utveckla
sjukdomen men kan nedärva anlag för sjukdomen till sin avkomma.

AT RISK
- hunden har dubbelt uppsättning av anlag (DM/DM) och har då möjlighet
att själv utveckla sjukdomen samt nedärva anlag för den till sina avkommor

Det finns idag ingen anledning att utesluta djur ur avel
på grund av att de är anlagsbärare.

DNA-tester är till som ett stöd och komplement för framgångsrik avel
och inte för att begränsa den genetiska mångfalden hos
rasen genom reducering av antalet individer.

Men det krävs att man testar och är öppen och ärlig
så kan man minska risken att ens älskling får denna sjukdom.