Min personliga uppfattning om "kinesen" är att det är en stor hund i liten förpackning.
Dom har själva har ingen uppfattning hur små dom är så att busa med stora hundar är inget som kanske avskräcker dom.

Längst ner hittar ni lite temperament, historia och genetik Ras standard enligt SKK

Hemland:

Storbrtanien

Ursprungsland:

Kina

Bakgrund/ändamål:

Rasen introdiserades till Sverige år1973,
men förekommer förtfarande i begränsat numerär.
Den kallades förut för kinesisk nakenhund i Sverige och
föds antingen hårlös över nästan hela kroppen eller
med skir lång påls(sk powder puff).
Rasen finns beskriven i kinesisk litteratur redan på 1400-talet.
Det anses tveksamt om Kina är rasens ursprungsland.
Naken hundar har funnits i Japan, Afrika och Väsrindien,
men framför allt i central-och Sydamerika.
Släktskapen med tex mexikansk nakenhund är inte bevisad,
men anses som sannolik. Enligt endel berättelser användes naken hundar
som både värmekällor och till föda under svåra tider.
De ansågs även ha en funktion som vakt- och sällskapshundar.
Hårlöshetens genetiska betingelser medför ett begränsat tandanlag,
vilket kan medföra betydande tandförluster.

Helhetsintryck:

Liten, rörlig, grasiös hund med en medelfin till fin benstomme,
slät hårlös kropp och päls endast på huvud, tassar och svans
eller täckta med en slöja av mjuk päls. Två skilda typer av rasen förekommer:
"hjorttyp" elegant och finlemmad, "cobby typ" med tyngre kropp och benstomme.
Chinese crested/powder puff är glad lynt, aldrig aggressiv.

Huvud:

Hjässan ska vara lätt rundad och långsträckt,
kinderna väl utmejslade, släta, flata och avsmalnade mot nospartiet.
Stopet endast lätt markerat. Huvudet ska vara slätt utan överdrivna rynkor
och avståndet från skallens bas till stopet är lika med avståndet
från stopet till nosspetsen.Nospartiet skall vara lätt avsmalnande men aldrig spetsigt och
skall vara slätt utan framträdande veck.Nosspetsen är smal och i proportion till nospartiet
och kan ha vilken färg ssom helst. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck.
Uttrycket skall vara alert. Läpparna skall vara strama och tunna.
Huvudets hårtofs skall börja vid stopet och får vara hur lång som helst.
En lång och ymnig hårtofs är att föredra men en gles kan accepteras.

Ögon:

Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så
mörka att de förefaller svarta. Ögonvitorna skall helst inte synas.

Öron:

Öronen skall vara lågt ansatta, den högsta punkten av örats bas
skall stå i nivå med yttre ögonvrån.
De skall vara stora och rättuppstående, med ellerutan fransar utom
hos powdwe puff, där hängande öron är tillåtet.

Bett:

Komplett och regelbundet saxbett med starka och välutvecklade käkar.

Hals:

Halsen skall vara lång, smal och torr med en vacker böjning
övergå i ett starkt skulderparti.
När hunden är i rörelse bärs halsen högt och lätt böjd.

Kropp:

Kroppen skall vara smidig och medellång till lång.
Bröstkorgen ganska bred, inte tunnformad och utan framträdande bröstben.
Bringan skall nå till armbågen och buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

Fram- och bakben:

Skulderpartiet skall vara torrt, smalt och väl tillbakalagt,
frambenen långa och slanka samt välplacerade under kroppen.
Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen, mellanhanden skall vara tunn, stark
och nästan lodrät och tassarna får varken vara inåt-eller utårvridna.
Korset skall vara väl rundat och muskulöst, lårpartiet stramt, knälederna fasta
och långa och under benen jämt övergå i en väl, lågt ansatt has.
Bakbenen skall vara så vinklade att de ger en plan rugg. Brettställda bakben.

Tassar:

Utpräglade hartassar, smala och mycket långa med en unik förlängning
av de små benen mellan lederna, speciellt på framtassarna, som nästan förefaller
ha en extra led. Kloran skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst.
Tassarna får varken vara inåt- eller utåtvridna.

Svans:

Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt
då hunden är i rörelse. Den skall vara lång och avsmalnande,
ganska rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligthängande i vila.
Svansplymen skall vara lång och ymnig7, begränsad till de nedre, två-tredjedelar av svansen.
Gles plym kan accepteras.

Rörelser:

Långa, flytande, eleganta rörelser med en god räckvidd och bra påskjut.

Päls:

Inga större hårförsedda fläckar får förekomma någonstans på
kroppen. Huden skall vara tunn, marmoreradm slät och varm vid beröring.
Hos powder puff består pälsen av underull och en slöja av lång hår, vilket är karateristiskt.

Färg:

Alla färger och färg kombinationer

Mankhöjd:

Idealmanhöjd för hanhund 28-33 cm.
Idealmankhöjd för tik 23-30 cm.

Vikt:

Vikten kan variera betydligt men skall inte överstiga 5,5 kg

Fel:

Varje avvikelse från standard är fel och felets art skall bedömmas i förhållande till graden av avvikelse.

Testiklar:

Hos hanhundar måsta båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Komentar till standard:

Bett:

Hos den hårlösa varianten förekommer tandförlusten
p g a de genetiska betingelser för hårlöshet.

Svans:

Standardens text gäller den hårlösa varianten,
för långhåriga sk powder puff är hela svansen pälsförsedd.

Här finns lite information om temprament, hisorik och genetik

Temperament:


Vad som skiljer chinese crested från andra hundraser förutom avsaknad av päls är dess speciella personlighet.
Hundens personlighet är som en liten clown vars själs syfte verkar går ut på att roa sin omgivning.
Chinese crested är en väldigt intelligent hund med samma känslighet som en människa och en stark tillgivenhet till de sina.
Chinese crested dog är väldigt social, både mot människor och andra djur.
Det är en utmärkt hund att ha i ett hushåll med flera hundar.
Bli dock inte förvånad om den sätter större hundar på plats,
de är inte medvetna om sin storlek! Chinese crested dog är en stor hund i liten kropp.
Den kan dock vara lite reserverad mot främlingar.

Historik:


Historiker anser att det funnits hårlösa hundar redan på 1000-2000 år före kristus.
I egypten, Turkiet, Iran, Irak och Mexico har man funnit olika sorters avbildningar av hårlösa hundar.
Mandarinerna avlade under Han-dynastin (200 f.kr-200e.kr) på opälsade jakt och sällskapshundar.
Det finns två teorier om hur de hårlösa raserna har uppstått. De Flesta är överrens
om att de hårlösa raserna kom till genom en spontan mutation och därmed har en gemensamursprung medans
andra anser att ddenna mutation har inträffat ungefär samtidigt på flera olika platser i världen.
Kineserna hade hårlösa hundar ombord på handelsfartygen under 1200-1300 talet då böldpesten,
som spreds av råttor och på den levande loppor, härjade runtom i världen.
Hundarnas uppgift var att hitta råttorna så att de kunde utplånas.
De loppor som satte sig i hundarnas päls var lätta att hitta och kunde snabbt avlägnas.
Hundarna blev eftertraktade även på andra skepp och bland köpmän i hamnstäder.
Hundarna spreds på så sätt runt jorden.
De första nakenhundarna kom till Sverige under 1940-talet men var då inte godkända som hundras.
Cecilia Holmstedt impotttttttrterade år 1972 in kinesiska nakenhundar till Sverige från kennel Staround i England.
Det är från kennel Statound alla svenska kinesiska nakenhundar härstammar idag.
Rasen har sedan dess ökat explosionartat.
Powder puffs varianten av rasen blev först 1985 godkänd som hundras i Sverige och gick först därefter
att registrera och ställa ut. Anledningen till att den blev godkänd som ras är att en naken kinesisk nakenhund
måste ha en gen från en powder puff för att överleva.

genetik:


Genetiken kring chinese cested är enkel om än speciell. Varje valp får en gen från sin far och en gen från sin mor. Alla nakna bär på en pälsad gen och en naken gen. Eftersom den nakna genen är dominant blir hunden naken. De valpar som har oturen att få en naken gen från både sin far och mor får dubbla anlag för hårlöshet. Detta anlag är dock letalt(dödligt) i dubbelt uppsätt innebär att dessa individer inte kan överleva. De utvecklas aldrig och föds alltså aldriG.
De valpar som får en pälsad gen från båda föräldrarna blir alltså långhåriga. Om man para två pudervippor(pälsad) kan de aldrig få nakna valpar eftersom ingen bär på den nakna anlag. Detta innebär att det långhåriga anlaget aldrig kan avlas bort eftersom det är en förutsättning för att de nakna valparna ska bli livsdugliga.
En naken bär alltid båda anlagen N(naken) och P(pälsad) efterson det nakna anlaget är dominant så blir en hund som bär på båda anlagen naken. En powder puff bär två anlag för päls (PP)

Naken(NP)xNaken(NP)
GEN N P UTFALL:
2 nakna (66%)
1 powdwer puff (33%)
N NN(=letalt)
nakna anlag i
dubbel
uppsättning
NP Naken
P NP Naken PP Powder puff

Naken(NP)xPowder puff(PP)
GEN N P Utfall:
2 Nakna(50%)
2Powder puff(50%)
P NP Naken PP Powder puff
P NP Naken PP powder puff

Powder puff(PP)xPowder puff(PP)
Gen P P Utfall:
4 Powder puff
P PP Powder puff PP Powder puff
P PP Powder puff PP Powder puff
ccd