M-Ligans Garath
Fader: Quo Vadis
Moder: Fullibus Granny Smith
Pll fri genom föräldrar
Utst med Ex
Bor hos fodervärden Anki Gustavsson
Står till förfogande till lämpliga tikar.
Patella 0/0 samt ögonlyst ua

Proppens Galleri