Fullibus Granny Smith
Fader: Vanitonia Bullet Proof
Moder: Sun Dan Fashion For You

PLL-freeby parents
Farmor är gammeldamen här hemma och
trivs med att hjälpa till att fostra valpar.
Utställd med CK

Farmors galleri